Thursday, 19 September 2013

PERUSAHAAN MAKANAN SEJUK BEKU HERBA STEVIA MALAYSIA


SATU LAGI PRODUK MAKANAN SEJUK BEKU KELUARAN :
AGRO SWEET PAKLONG SDN. BHD.

SEDAP, RASA ASLI, MURAH DAN BERKHASIAT !
SESUAI DIMAKAN OLEH PENGHIDAP DIABETIS 
DAN KEGEMUKAN.



KARIPAP STEVIA INTI UBI KENTANG


CUCUR BADAK STEVIA INTI KELAPA PEDAS




BOM KELEDEK STEVIA INTI KELAPA MANIS

Saturday, 31 August 2013

SELAMAT HARI KEMERDEKAAN MALAYSIA YANG KE 56




Versi Rumi Bahasa Melayu

Pemasyhuran kemerdekaan
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Mengasihani, segala puji bagi Allah yang Maha Berkuasa dan selawat dan salam ke atas sekalian Rasul-Nya.
Bahawasanya kerana telah tibalah masanya bagi umat Persekutuan Tanah Melayu ini mencapai taraf suatu bangsa yang merdeka lagi berdaulat sama setimpal kedudukannya dengan segala bangsa seluruh dunia.
Dan bahawasanya kerana dengan perjanjian yang disebut namanya Perjanjian Tanah Melayu tahun 1957 yang diperbuat antara Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen dengan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, maka, telah dipersetujui bahawa Negeri-negeri Melayu, iaitu Johor,PahangNegeri SembilanSelangorKedahPerlisKelantanTerengganu, dan Perak serta negeri yang dahulunya dinamakan Negeri Selat, iaituMelaka dan Pulau Pinang, mulai 31 hari bulan Ogos tahun 1957, hendaklah menjadi sebuah Persekutuan baharu bagi negeri-negeri yang bernama Persekutuan Tanah Melayu.
Dan bahawasanya kerana telah bersetuju pula antara kedua-dua pihak dalam perjanjian tersebut, iaitu Melaka dan Pulau Pinang hendaklah daripada tarikh tersebut itu tamat daripada menjadi sebahagian daripada jajahan takluk Baginda Queen, dan Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen tidak lagi berhak menjalankan apa-apa kedaulatan baginda ke atas kedua-dua buah negeri yang tersebut itu.
Dan bahawasanya kerana telah bersetuju pula antara kedua-dua pihak yang tersebut, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948, dan segala peranjian yang lain yang ada sekarang antara Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen dengan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja ataupun salah seorang daripada baginda itu sebelum tarikh yang tersebut hendaklah dibatalkan mulai daripada tarikh itu, dan semua kuat kuasa dan hak Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen ataupun Parlimen Negeri United Kingdom dalam Negeri-Negeri Selat ataupun Persekutuan Tanah Melayu seluruhannya adalah tamat dengan sendirinya.
Dan bahawasanya kerana Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen, Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, Parlimen Negeri United Kingdom dan Majlis-Majlis Undangan Persekutuan dan Negeri-Negeri Melayu telah meluluskannya, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tahun 1957 itu berjalan kuat kuasanya.
Dan bahawasanya kerana suatu perlembagaan bagi kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah ditentukan menjadi suatu kanun yang muktamad baginya.
Dan bahawasanya kerana Perlembagaan Persekutuan yang tersebut itu, maka, ada disediakan syarat untuk menjaga keselamatan hak-hak dan keutamaan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja serta hak-hak asasi dan kebebasan sekalian rakyat dan untuk memajukan Persekutuan Tanah Melayu dengan aman dan damai serta teratur sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai Raja yang Berperlembagaan yang berdasarkan demokrasi cara Parlimen.
Dan bahawasanya kerana Perlembagaan Persekutuan yang diadakan oleh Majlis Undangan Persekutuan yang tersebut itu telah diluluskan oleh suatu undang-undang yang diadakah oleh Majlis Undangan Persekutuan serta dengan undang-undang yang diadakan oleh negeri-negeri Melayu dan dengan ketetapan-ketetapan dalam Majlis Undangan Negeri Melaka dan Pulau Pinang, dengan demikian Perlembagaan itu telah berjalan kuat kuasanya pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957.
Maka, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, saya Tunku Abdul Rahman Putra ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja negeri-Negeri Melayu dengan ini memasyhurkan dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai Tiga Puluh Satu hari bulan Ogos Tahun Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh, maka Persekutuan Tanah Melayu yang mengandungi Negeri Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Perak, Melaka dan Pulau Pinang dengan limpah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan kekal menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta berdasarkan kebebasan dan keadilan dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan antara segala bangsa.

Versi Jawi

ڤمشهورن كمرديكأن
دڠن نام الله يڠ مها ڤموره لاڬي مڠاسيهاني، سڬالا ڤوجي باڬي الله يڠ مها بركواس دان صلوات دان سلام ك اتس سكالين رسول-ڽ.
بهاواسڽ كران تله تيباله ماسڽ باڬي اومت ڤرسكوتوان تانه ملايو اين منچاڤأي تارف سواتو بڠسا يڠ مرديك لاڬي بردولت سام ستيمڤل كدودوكنڽ دڠن سڬالا بڠسا سلوروه دنيا.
دان بهاواسڽ كران دڠن ڤرجنجين يڠ دسبوت نامڽ ڤرجنجين تانه ملايو تاهون 1957 يڠ دڤربوات انتارا دولي يڠ مها مليا بڬيندا قوين دڠن دولي-دولي يڠ مها مليا راج-راج ملايو، مك، تله دڤرستوجوي بهاوا نڬري-نڬري ملايو، ايايت جوهر، ڤهڠ، نڬري سمبيلن، سلاڠور، قدح، ڤرليس، كلنتن، ترڠڬانو، دان ڤراق سرتا نڬري يڠ دهولوڽ ديناماكن نڬري سلت، ايايت ملاك دان ڤولاو ڤينڠ، مولاي 31 هاري بولن اوڬوس تاهون 1957، هندقله منجادي سبواه ڤرسكوتوان بهارو باڬي نڬري-نڬري يڠ برنام ڤرسكوتوان تانه ملايو.
دان بهاواسڽ كران تله برستوجو ڤولا انتارا كدوا-دوا ڤيهق دالم ڤرجنجين ترسبوت، ايايت ملاك دان ڤولاو ڤينڠ هندقله درڤد تاريخ ترسبوت ايت تمت درڤد منجادي سباهاڬين درڤد ججاهن تعلوق بڬيندا قوين، دان دولي يڠ مها مليا بڬيندا قوين تيدق لاڬي برحق منجالنكن اڤا٢ كدولتن بڬيندا ك اتس كدوا-دوا بواه نڬري يڠ ترسبوت ايت.
دان بهاواسڽ كران تله برستوجو ڤولا انتارا كدوا-دوا ڤيهق يڠ ترسبوت، ايايت ڤرجنجين ڤرسكوتوان تانه ملايو تاهون 1948، دان سڬالا ڤرانجين يڠ لاين يڠ اد سكارڠ انتارا دولي يڠ مها مليا بڬيندا قوين دڠن دولي-دولي يڠ مها مليا راج-راج اتاوڤون ساله سأورڠ درڤد بڬيندا ايت سبلوم تاريخ يڠ ترسبوت هندقله دبطلكن مولاي درڤد تاريخ ايت، دان سموا كوات كواس دان حق دولي يڠ مها مليا بڬيندا قوين اتاوڤون ڤرليمين نڬري اونيتد كيڠدوم دالم نڬري-نڬري سلت اتاوڤون ڤرسكوتوان تانه ملايو سلوروهنڽ اداله تمت دڠن سنديريڽ.
دان بهاواسڽ كران دولي يڠ مها مليا بڬيندا قوين، دولي-دولي يڠ مها مليا راج-راج ملايو، ڤرليمين نڬري اونيتد كيڠدوم دان مجليس-مجليس اوندڠن ڤرسكوتوان دان نڬري-نڬري ملايو تله ملولوسكنڽ، ڤرجنجين ڤرسكوتوان تانه ملايو تاهون 1957 ايت برجالن كوات كواساڽ.
دان بهاواسڽ كران سواتو ڤرلمباڬان باڬي كراجأن ڤرسكوتوان تانه ملايو تله دتنتوكن منجادي سواتو كانون يڠ معتمد باڬيڽ.
دان بهاواسڽ كران ڤرلمباڬان ڤرسكوتوان يڠ ترسبوت ايت، مك، اد دسدياكن شرط اونتوق منجاڬ كسلامتن حق-حق دان كاوتامأن دولي-دولي يڠ مها مليا راج-راج سرتا حق-حق اساسي دان كبيبسن سكالين رعيت دان اونتوق مماجوكن ڤرسكوتوان تانه ملايو دڠن امان دان داماي سرتا تراتور سباڬاي سبواه كراجأن يڠ ممڤوڽاءي راج يڠ برڤرلمباڬان يڠ برداسركن ديموكراسي چارا ڤرليمين.
دان بهاواسڽ كران ڤرلمباڬان ڤرسكوتوان يڠ داداكن اوليه مجليس اوندڠن ڤرسكوتوان يڠ ترسبوت ايت تله دلولوسكن اوليه سواتو اوندڠ-اوندڠ يڠ داداكه اوليه مجليس اوندڠن ڤرسكوتوان سرتا دڠن اوندڠ-اوندڠ يڠ داداكن اوليه نڬري-نڬري ملايو دان دڠن كتتڤن-كتتڤن دالم مجليس اوندڠن نڬري ملاك دان ڤولاو ڤينڠ، دڠن دمكين ڤرلمباڬان ايت تله برجالن كوات كواساڽ ڤد 31 هاري بولن اوڬوس تاهون 1957.
مك، دڠن نام الله يڠ مها ڤموره لاڬي مها مڠاسيهاني، ساي تونكو عبدالرحمن ڤوترا ابن المرحوم سلطان عبدالحميد حاليم شه، ڤردان منتري باڬي ڤرسكوتوان تانه ملايو، دڠن ڤرستوجوان دان ڤركنن دولي-دولي يڠ مها مليا راج-راج نڬري-نڬري ملايو دڠن اين ممشهوركن دان مڠيشتهاركن باڬي ڤيهق اومت ڤرسكوتوان تانه ملايو بهاوا مولاي تيڬ ڤولوه ساتو هاري بولن اوڬوس تاهون سريبو سمبيلن راتوس ليما ڤولوه توجوه، مك ڤرسكوتوان تانه ملايو يڠ مڠاندوڠي نڬري جوهر، ڤهڠ، نڬري سمبيلن، سلاڠور، قدح، ڤرليس، كلنتن، ترڠڬانو، ڤراق، ملاك دان ڤولاو ڤينڠ دڠن ليمڤه رحمة الله سبحانه وتعالى اكن ككل منجادي سبواه نڬارا يڠ مرديك دان بردولت سرتا برداسركن كبيبسن دان كعاديلن دان سنتياس منجاڬ دان مڠوتاماكن كسجهترأن دان كسنتوسان رعيتڽ دان مڠكلكن كامانن انتارا سڬالا بڠسا.

Monday, 22 July 2013

BISKUT HARI RAYA BERASASKAN GULA STEVIA


BISKUT STEVIA TART NENAS
50 KEPING


BISKUT STEVIA SARANG SEMUT
50 CUP


BISKUT STEVIA ALMOND LONDON
40 CUP


BISKUT STEVIA SEMPERIT
40 KEPING

HARAPAN BARU PENGHIDAP DIABETES
KINI BOLEH DIMAKAN 
TANPA WAS-WAS


Wednesday, 10 July 2013


SALAM RAMADHAN KAREEM 1434H / 2013
KEPADA PEMBACA MUSLIM
IKHLAS DARI AGRO SWEET PAKLONG
&
SWEETBUCKS CAFE

Sunday, 24 March 2013

STEVIA TEA


STEVIA ICE BLEND COCOA SWEET MELOW



STEVIA SWEET MELOW
KHUSUS BAGI KESIHATAN OTAK
DAN JANTUNG

STEVIA HOT COCOA SWEET MELOW



STEVIA SWEET MELOW
KHUSUS BAGI KESIHATAN OTAK
DAN JANTUNG

STEVIA ICE BLEND GOJI CAPPUCCINO



STEVIA GOJI CAPPUCCINO
KHUSUS BAGI MENINGKATKAN
TENAGA LUARAN DAN DALAMAN

STEVIA HOT GOJI CAPPUCCINO




STEVIA GOJI CAPPUCCINO
KHUSUS BAGI MENINGKATKAN
TENAGA LUARAN DAN DALAMAN

STEVIA ICE BLEND MARINE COLLAGEN COFFEE



STEVIA COLLAGEN COFFEE
MEMBANTU MERAWAT
DAN MENCANTIKKAN KULIT
YANG BERMASALAH

STEVIA HOT MARINE COLLAGEN COFFEE




STEVIA HOT COLLAGEN COFFEE
KHUSUS BAGI KECANTIKAN
DAN PELANSINGAN


STEVIA KORDIAL OREN


STEVIA STRAWBERRY CARBONATED SOFT DRINK


STEVIA CARBONATED COLA SOFT DRINK



Saturday, 2 March 2013

FAMOUS FRIED KUWAY TIAW KERANG STEVIA SWEETBUCKS


SATU LAGI MAKANAN TERKENAL KAMI 
YANG MENGGUNAKAN HERBA STEVIA 
KEDALAMNYA SEBAGAI 
PEMANIS DAN PENAMBAH RASA IAITU

" FRIED KUWAY TIAW KERANG STEVIA "

LIHATLAH BETAPA ENAKNYA 
FRIED KUWAY TIAW KERANG STEVIA BASAH INI.
ADA UDANG, KERANG DAN TELUR JUGA.

BARU RM 4.99 JE BEB...MESTI KENYANG PUNYA
BOLEH MAKAN 2 ORANG TU...
DAPAT PULA KHASIAT STEVIA.


Saturday, 23 February 2013

NASI LEMAK SWEETBUCKS


MALAM INI HARI PERTAMA 
MENU NASI LEMAK SWEETBUCKS 
BERLAUK YANG BERASASKAN STEVIA DI PERKENALKAN KEPADA PELANGGAN 
SWEETBUCKS CAFE SEPANG PUTRA

PUNYALAH NAK CEPAT NIAGA 
SAMPAI BANNER PUN TAK SEMPAT NAK TEMPAH,
PAKLONG TULIS TANGAN AJO LAH DULU YO...



AL MAKLUMLAH HARI PERTAMA, 
DECONYA KURANG MENARIK SEDIKIT.
TETAPI KAMI AKAN PERBAIKI DECONYA LAGI 

YANG PENTING RASA MANIS DI SAMBALNYA ADALAH DAUN STEVIA YANG SUDAH DIKISAR HALUS

BELUM CUBA BELUM TAU...AAA..


PELBAGAI LAUK PAUK SAMBAL NASI LEMAK SWEETBUCKS YANG TIADA LANGSUNG MENGGUNAKAN GULA PASIR TEBU.

KESEMUA SAMBAL SEPERTI SAMBAL BAWANG, UDANG, SOTONG, KERANG, PARU LAMPUNG DAN RENDANG AYAM ADALAH MENGGUNAKAN 100% HERBA DAUN STEVIA TANPA GULA


SAMBAL SOTONG STEVIA


RENDANG AYAM STEVIA


SAMBAL KERANG STEVIA


 SAMBAL PARU LAMPUNG STEVIA


SAMBAL UDANG STEVIA


SAMBAL BAWANG STEVIA


ALHAMDULILLAH, 
HARI PERTAMA SAJA SUDAH DAPAT SAMBUTAN 
DARI PELANGGAN SWEETBUCKS CAFE


DALAM SEBUK-SEBUK INI, 
PAKLONG SEMPAT AMBIL GAMBAR PELANGGAN YANG DATANG MEMBAWA BERSAMA KELUARGA MEREKA MAKAN DAN MINUM DI SWEETBUCKS CAFE.


INILAH ASAS IDEA PAKLONG TUBUHKAN SWEETBUCKS CAFE IAITU DENGAN MENYEDIAKAN SEBUAH CAFE KELUARGA BAHAGIA YANG BOLEH MENIKMATI MAKANAN DAN MINUMAN YANG SEMESTINYA MANIS TANPA GULA SERTA BAIK JUGA UNTUK KESIHATAN TERUTAMA BAGI PENGHIDAP DIABETES (KENCING MANIS) DAN PELBAGAI MASALAH PENYAKIT YANG BIASA ATAU KRONIK. 


ATAU YANG MEMENTINGKAN KESIHATAN SEPANJANG HAYAT.




LIHATLAH KECERIAAN DAN KEBAHAGIAAN KELUARGA PAK NAN DAN UNTIE 
PERMATA SKYBLUE (FB) INI. 
SEMEMANGNYA RAHSIA STEVIA YANG TERBAIK UNTUK YANG TERBAIK.


STEVIA ! STEVIA ! STEVIA ! 
MANIS BAIK PUNYAAAA........

Sunday, 17 February 2013

KUNJUNGAN MESRA BERSAMA PAKLONG DI SWEETBUCKS CAFE SEPANG PUTRA


AYAHANDA MD. DIN JA'FAR 
DAN 
BONDA MARDIAH HJ. SHAMSUDIN


ADINDA REBAU DIANA ADAWIAH 
DAN 
SUAMI MOHD. FADHIL SIDIK
ANAKANDANYA
MOHD. DANISH FARHAN


KUNJUNGAN RAKAN-RAKAN 
PERSATUAN PEMINAT KOMUNIKASI RADIO DUA-HALA SELANGOR (PRADAS) 
PAHRI BADRI, EDY (PR-AA), PAKLONG (PR-OTK), 
HUSIN (PR-SIN), NURUL (PR-DDY) BERSAMA PUTERINYA.

PR ITU IALAH KO-SIGN KEPADA PAPA ROMEO - OSCAR TENGO KILO (PR-OTK) KO-SIGN PAKLONG


PAKLONG BERSAMA AYAHANDA MD. DIN JA'AFAR


KUNJUNGAN PENUNTUT 
KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SELANGOR (KUIS)
MEMBUAT RAKAMAN MENGENAI SWEETBUCKS CAFE DAN PENANAMAN STEVIA


INILAH KEKANDA-KEKANDA PAKLONG ;
HAJAH JAMALIAH BABA,
( PENGERUSI )
KOPERASI WARISAN MUNSYI SELANGOR BERHAD
&
KAK ROS
(PENGASAS)
WARONG P. RAMLEE

MANIS-MANIS KEKANDA PAKLONG NI 
MACAM MANIS MANIS STEVIA.



ANAK BUAH PAKLONG,
DANISH FARHAN MENIRU GAYA PAKLONG

ALOMAK AII...DAH MACAM PAKLONG JUNIOR LAH DANISH FARHAN !

TERBAEKKK PUNYAA...!!!

Saturday, 16 February 2013

MENU SWEETBUCKS BURGER FIRE


PAKLONG BERSEMANGAT MEMBAKAR 
DAGING BURGER STEVIA SWEETBUCKS,
LAMB CHOP STEVIA & CHICKEN CHOP STEVIA


FIRE ! FIRE ! FIRE ! BURGER SWEETBUCKS


MAKLONG PULAK SEBUK MENYIAPKAN 
DECO PADA ROTI BURGER


ADA CHESS LAGI TU..


TIMUN JERUK PUN ADA...
PAKEJ DENGAN FRENCH FRIED TAU.


PERGGG...LIMPAHAN SOS BLACKPAPPER STEVIA 
SEMESTINYA PENAIK SELERA 
SWEETBUCKS BURGER FIRE.



APA YANG PENTING MAKANAN & MINUMAN 
SWEETBUCKS CAFE
ADALAH SELAMAT DARI GULA DAN KALORI
SERTA BERKHASIAT UNTUK MEREKA YANG MEMENTINGKAN KESIHATAN
&
" SESUAI UNTUK PENGHIDAP DIABETES "

MARILAH CUBA DULU BARU TAU....